Välkommen till Fredrik af Chapmans verk "Architectura Navalis Mercatoria". Boken publicerades för första gången 1786 och innehåller 62 stick och ritningar av såväl svenska som utländska fartyg och båtar. Du kan välja att se ritningarna eller att läsa i "Tractat om Skeppsbyggeriet" som består av 270 sidor beräkningar, beskrivningar och kommentarer till fartygen illustrerade i Architectura Navalis Mercatoria. Du kan hela tiden växla mellan de två dokumenten genom sökningar eller via länkar.

Välkommen in!


copyright